“İnsan Ve Doğal Ortam Özellikleri Bakımından Doğu Anadolu’nun Coğrafyası” Paneli Düzenlendi

Fakültemiz Coğrafya Bölümü tarafından düzenlenen “İnsan Ve Doğal Ortam Özellikleri Bakımından Doğu Anadolu’nun Coğrafyası” konulu panele Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Saadettin Tonbul, Prof. Dr. M. Taner Şengün ve Prof. Dr. Murat Sunkar panelist olarak katılım sağladı. Moderatörlüğünü Coğrafya Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Esen’in yaptığı panelde Doğu Anadolu Bölgesi’nin jeolojik, jeomorfolojik, ekolojik ve beşeri özellikleri değerlendirildi.  

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panel plaket takdim töreni ve hatıra fotoğraf çekimi ile tamamlandı.