Bingölde Bilim Yolculuğu Projesi

Ortaokul öğrencilerimiz “Bingöl’de Bilim Yolculuğu Projesi” kapsamında Fakültemiz Laboratuvarlarında deneyim kazanmaktadırlar.

Ortaokul öğrencilerimiz Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “Bingöl’de Bilim Yolculuğu Projesi” kapsamında Fakültemiz Kimya ve Moleküler Biyoloji ve Genetik laboratuvarlarında deneyim kazanmaktadırlar.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “Bingöl’de Bilim Yolculuğu Projesi” kapsamında ortaokul öğrencileri başta üniversitemiz olmak üzere birkaç kurumda istasyonlar oluşturulmuştur. Üniversitemiz istasyonunda yapılan deneyler Fen Edebiyat Fakültesi Kimya ve Moleküler Biyoloji ve Genetik laboratuvarlarında Öğr. Gör. Serhat KOÇYİĞİT koordinatörlüğünde, Öğr. Gör. Sedat YELKOVAN ve Öğr. Gör. Davut KARAHAN gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Bu proje kapsamında, genç öğrencilerimizin Kimya, Gıda ve Biyoloji alanlarına ilgisini artırmak ve deneyim kazandırmak adına deney gösterimleri yapılmaktadır. Misafir öğrencilerimiz, üniversitemiz laboratuvarlarında gerçekleştirilen bu güzel etkinliklerin yürütülmesi hususunda desteklerini esirgemeyen başta Rektörlük ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı olmak üzere Kimya ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerimize de müteşekkir olduklarını belirtmiştir.