Documents

Hata Usulsüzlük Yolsuzluk Bildirim Yöntemleri

Hata Usulsuzluk ve Yolsuzluklarin Bildirilmesi Rehberi

Kanun - Yönetmelik - Yönergeler

Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Son Şekli)
Sosyal Hizmet Uygulamalı Dersler Yönergesi
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Son Şekli)
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu (Son Şekli)

Personel Bilgi Formları

Personel Göreve Başlama Formu
Saatlik İzin Formu
Personel Bilgi Formu
Mal Bildirim Beyannamesi
Jüri Üyesi Ücret Talep Formu
Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi
Sınav Düzeltme Cetveli
Sınav Kağıdı (Antetli)
Sınav Programı Çizelgesi
Aile Yardımı Bildirim Formu
Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma Formu
Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Formu
Bireysel Akademik Faaliyet Raporu
Bölüm Akademik Faaliyet Raporu
Öğrenci Disiplin Soruşturma Rehberi
Taşınır İstek Belgesi
Görevlendirme Formu (7 Günlük)
Görevlendirme Formu (15 Günlük)
Görevlendirme Formu (Yolluklu Yevmiyeli)
Yolluklu ve Yevmiyeli Görevlendirme Talep Dilekçesi
Akademik/İdari Personel Disiplin Soruşturma Rehberi
Doktor Öğretim Üyeliği Atanma veya Süre Uzatma Formu

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ile Görev Süresi Uzatma için Puanlama Dosyası
Öğretim Üyeliğine İlk Defa Atanacak Adayların Deneme Dersi/ Seminer Verme Komisyonu Kararı

Öğrenci İşleri Dokümanları

Kayıt Dondurma Dilekçesi
Azami Süre Sonu Ek Sınav Başvuru Dilekçesi
Muafiyet İntibak Formu
Yaz Okuludan Ders Alma Başvuru İçin Dilekçesi
Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi
Yandal Programı Başvuru Dilekçesi
Çift Anadal Programı Başvuru Dilekçesi
Tek Ders Sınavına Giriş Dilekçesi
Mazeret Sınavı Dilekçesi
Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi
Yemek Bursu Başvuru Formu
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Dilekçesi
Merkezi Yerleştirme Puanına (Ek Madde-1) Göre Yatay Geçiş Dilekçesi
Ders Çakışma Durumu İle İlgili Dilekçe
Muafiyet Talep Dilekçesi
Özel Öğrenci Başvuru İçin Dilekçesi

İç Kontrol Sistemi

Dekan Görev Tanımları
Fakülte Kurulu Görev Tanımları
Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanımları
Dekan Yardımcısı Görev Tanımları
Bölüm Başkanı Görev Tanımları
Öğretim Elemanları Görev Tanımları
Fakülte Sekreteri Görev Tanımları
Bölüm Sekreteri Görev Tanımları
Dekan Sekreteri Görev Tanımları
İdari İşler Memuru Görev Tanımları
Mali İşler (Mutemmet-Tahakkuk) Memuru Görev Tanımları
Mali İşler (Satınalma) Memuru Görev Tanımlar
Öğrenci İşleri Memuru Görev Tanımları
Hizmetli Personel Görev Tanımları

Kamu Hizmet Standartları

Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Birim Teşkilat Şeması
Hassas Görevler
Mal Alımı İş Akış Şeması
Ek Ders İş Akış Şeması

Birim Faaliyet Raporları

2014 Yılı Faaliyet ve Proje Bilgileri
2015 Yılı Faaliyet ve Proje Bilgileri
2016 Yılı Faaliyet ve Proje Bilgileri

Acil Eylem Planı

Acil Eylem Planı