EK SINAV BAŞVURULARI

Üniversitemiz kayıtlı olup azami süreyi (7 yıl)  dolduran ve ekte isimleri belirtilen öğrenciler için ek sınav başvuruları başlamıştır. Ek sınava başvuru yapmak isteyen ve  listede ismi olan öğrencilerin  otomasyonuna Ek Sınav Başvuru V2 modülü eklenmiştir. Başvurular otomasyon üzerinden alınacağından dolayı sınava girmek isteyen öğrencilerin otomasyondan Başvuru İşlemleri>Ek Sınav Başvuru V2 ekranından 1. Ek sınavlar için 12.07.2023 (saat 08:00) - 13.07.2023 (saat 23:59) tarihleri arasında, 2. Ek sınavlar için 26.07.2023 (saat 08:00)- 27.07.2023 (saat 23:59) tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ek Sınava girebilecekler listesi için TIKLAYINIZ

 

Başvuru esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar.

1) Önlisans ve lisans düzeyindeki tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin hiç almadıkları
veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun'un 44/c
maddesinde yer alan sınav haklarının kullandırılmasına,
2) 2547 Sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi uyarınca azami süresi dolan öğrenciler için anılan maddenin
(c) fıkrasındaki sınav haklarının kullandırılmasında,
a) Eğitim ve öğretimin niteliği itibariyle uygulama yaptırılması suretiyle değerlendirilmesi
gerekenlerde uygulama yaptırılmasına,
b) Teorik eğitimlerde sınav yapılmasına,
c) Öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de "a" ve "b" bentlerindeki açıklamalara göre
işlemlerin yürütülmesine,
d) Söz konusu uygulama/sınavlara giren öğrencilerin uygulamaya/sınava girdiği ders başına
öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam etmelerine (Cumhurbaşkanlığı kararı ile
ilgili dönem için belirlenen katkı payı/öğrenim ücretinin aşılmaması suretiyle)
e) Bu öğrencilerin, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamayacaklarına,
karar verilmiştir.