DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ADAYLARINA DENEME DERSİ UYGULANMASI (MT)

Fakültemiz Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Arapça Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı 1 (Bir) Adet Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat eden adaylara, Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin 4. maddesi uyarınca, 31 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00’da, Fakültemiz A blok Zemin Kat AA-7 no’lu sınıfta Deneme Dersi uygulanacaktır. Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin 4. maddesi’nin (2) numaralı alt bendi gereğince, Aday, en az üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyonun huzurunda, adayın teklif ettiği beş konu arasından, komisyonun kabul ettiği bir konuda deneme dersi verecektir. Komisyon deneme dersini, başarılı/başarısız olarak değerlendirecektir.

Her komisyon üyesi, Doktor Öğretim Üyesi Deneme Dersi Değerlendirme Formu’nda (form’a ulaşmak için tıklayınız) yer alan ve eşit maksimum puan ağırlığına sahip nitelikler üzerinden, her bir nitelik için maksimum puan ağırlığını geçmeyecek şekilde puanlama yapacaktır. 100 puan üzerinden değerlendirilecek olan deneme dersi için komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın puanı tespit edilecektir. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekmektedir.

Adaylara önemle duyurulur.

 

Deneme Dersi Değerlendirme Formu’nda yer alan nitelikler;

 *Alanı ile ilgili temel ilke ve kavramları bilme

*Alanı ile ilgili temel ilke ve kavramları mantıksal bir tutarlılıkla ilişkilendirebilme       

*Ders konusunun gerektirdiği sözel ve görsel dili (şekil, şema, grafik, formül vb.) uygun biçimde kullanabilme

*Ders konusu ile alanın diğer konularını ilişkilendirebilme

*Anlaşılır açıklamalar ve yönergeler verebilme

*Dinleyici sorularına uygun ve yeterli yanıtlar oluşturabilme

*Derse ilgi ve dikkati çekebilme

*Çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini uygun biçimde kullanabilme ve öğretim teknolojilerinden yararlanabilme

*Sözel dili, beden dili ve ses tonunu etkili biçimde kullanabilme

*Zamanı verimli kullanabilme