Dokümanlar

Hata Usulsüzlük Yolsuzluk Bildirim Yöntemleri

Hata Usulsuzluk ve Yolsuzluklarin Bildirilmesi Rehberi

Kanun - Yönetmelik - Yönergeler

Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Son Şekli)
Sosyal Hizmet Uygulamalı Dersler Yönergesi
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Son Şekli)
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu (Son Şekli)

Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi

Personel Bilgi Formları

Personel Göreve Başlama Formu
Saatlik İzin Formu
Personel Bilgi Formu
Mal Bildirim Beyannamesi
Jüri Üyesi Ücret Talep Formu
Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi
Sınav Düzeltme Cetveli
Sınav Kağıdı (Antetli)
Sınav Programı Çizelgesi
Aile Yardımı Bildirim Formu
Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma Formu
Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Formu
Bireysel Akademik Faaliyet Raporu
Bölüm Akademik Faaliyet Raporu
Öğrenci Disiplin Soruşturma Rehberi
Taşınır İstek Belgesi
Görevlendirme Formu (7 Günlük)
Görevlendirme Formu (15 Günlük)
Görevlendirme Formu (Yolluklu Yevmiyeli)
Yolluklu ve Yevmiyeli Görevlendirme Talep Dilekçesi
Akademik/İdari Personel Disiplin Soruşturma Rehberi
Doktor Öğretim Üyeliği Atanma veya Süre Uzatma Formu

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ile Görev Süresi Uzatma için Puanlama Dosyası
Öğretim Üyeliğine İlk Defa Atanacak Adayların Deneme Dersi/ Seminer Verme Komisyonu Kararı

Öğrenci İşleri Dokümanları

Kayıt Dondurma Dilekçesi
Azami Süre Sonu Ek Sınav Başvuru Dilekçesi
Muafiyet İntibak Formu
Yaz Okuludan Ders Alma Başvuru İçin Dilekçesi
Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi
Yandal Programı Başvuru Dilekçesi
Çift Anadal Programı Başvuru Dilekçesi
Tek Ders Sınavına Giriş Dilekçesi
Mazeret Sınavı Dilekçesi
Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi
Yemek Bursu Başvuru Formu
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Dilekçesi
Merkezi Yerleştirme Puanına (Ek Madde-1) Göre Yatay Geçiş Dilekçesi
Ders Çakışma Durumu İle İlgili Dilekçe
Muafiyet Talep Dilekçesi
Özel Öğrenci Başvuru İçin Dilekçesi

Ulusal Staj Programı Belgeleri