Fizik Bölümü

Genel Bilgi

Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak 2008 yılında kurulan Fizik Bölümü, kurulduğundan bu yana sürekli gelişmektedir. Bölümün akademik kadrosunda 3 Prof. Dr., 1 Doç.Dr ve  1 Dr. Öğr. Üyesi bulunmaktadır. Fizik Bölümünde bulunan öğretim üyelerinin anabilim dalları; Nükleer Fizik, Katıhal Fiziği, Genel Fizik, Yüksek Enerji Fiziği ve Teorik Fiziktir. 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı’nda lisans öğretimine başlayan fizik bölümü, 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında da Batman Üniversitesi Fizik Bölümü ile ortaklaşa Yüksek Lisans öğretimine başlamıştır. Ayrıca 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesi altında kendi yüksek lisans programını yürütmektedir. Fizik bölümünün amacı ülkemizde ihtiyaç duyulan temel bilimlerin Fizik alanında eleman yetiştirmek, evrensel boyutta bilgi ve becerilerle öğrencileri donatarak yeniliklere açık- sorunlara çözüm üreten-bilimsel yaklaşımlarla olayları değerlendiren aydın ve çağdaş bireyler yetiştirmektir. Fizik Bölümü, mezun olan öğrencilerin verilerin doğru analizini yaparak bunları sentezleyebilen ve bunlardan sonuç çıkararak ürünler ortaya koyan bireyler olarak yetiştirme hedefindedir.

 MİSYON

  • Fizik anabilim dalının tıbbi ve teknolojik gelişmelerin vazgeçilmez unsuru olduğu misyonuna sahip olmak,
  • Evrensel kriterlere uygun, çağın gerektirdiği şekilde nitelikli eğitim programları düzenlemek ve yürütmek;
  • Çağdaş bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanabilen ülke ve bölge ihtiyaçlarına yanıt verebilen niteliliklerle donatılmış bilgiye ve teknolojiye sahip eleman yetiştirmek;
  • Nitelikli bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yayınlamak; bu bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile sağlanan potansiyel doğrultusunda bölgesel taleplere uygun danışmanlık hizmetleri geliştirmek ve yürütmektir.

VİZYON

  • Öğrencilerin bilimsel düşünme ve ürün ortaya koyma konularında bilgi ve becerileri elde etmesini ve var olan becerilerini geliştirmesi için nitelikli ve çağın gereklerine uygun eğitim vermektir.
  • Bilgi ile donatılan öğrenciler, sayısal argümanları anlayabilme, okuduğu metni olumlu ya da olumsuz olarak eleştirebilme, okuduğu materyalden sonuç çıkarabilme ve bu bilgileri temel fizik kanun ve kurallarına uygulayabilme kabiliyetlerini kazandırmak.
  • Öğrencinin edindiği bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanmayı hedeflemesini, demokratik-hoşgörülü-insan haklarına saygılı özgüveni gelişmiş yaratıcı- üretken ve toplumda liderlik özelliği taşıyan bireyler olmasını sağlamak.