Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü

Beşê Zıwon û Edebiyatê Zazaki serra 2013 dı biya a. Ina beşa dı, hirıs yew wendekari qêy lisans omê gurewtış. Mıyonê dersoni lisansi dı Gramerê Zazaki, Zıwonnasiyê, Tarixê Zıwonê Zazakî,  Metnê Modern ê Zazakî û Metnê Klasik ê Zazaki esti. Ina beşa dı, çar ma’lêmi ders doni.
 
Armancê ına beşa, ze UNESCO zi diqqet ontu cı, Zazakî ha hedi hedi bena vinı, en verni vinbiyayişê  zıwonê Zazaki bıyer û Edebiyatê Feki ya Zazakî pe nuştış bıyeru bınê qeydi. Bî ına ma wazeni wa Zazakî perwerdî û ta’lim dı bışuxıl.
 
Wexta ze wendekari ına beşa ra bi mezuni, yi eşkeni hem daironê dewled dı û hem zi daironê xusison dı bıxebıtên. Sera ın daironê dı, mektebonê dewlet, mektebonê xususî, wadeyê çarnayişî, ajansuni, nixweşxonı, daironê adlî û noteron dı yeno.   
 
Akademik Personel
Dr. Öğ. Üye.  Ayetullah Karabeyeser
Öğr.Gör. İbrahim DAĞILMA
Öğr.Gör. Buşra GÖKALP
Öğr.Gör. Mehmet ASLANOĞULLARI
Öğr.Gör. Maşide BİRİCİK