Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2008 yılında Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak açılan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, halen kuruluş aşamasındadır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı olmak üzere 5 anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümün akademik kadrosunda 8 Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
 
Bölümün amacı, başlangıcından günümüze Türk Dili ve Edebiyatı metinlerini edebi, filolojik ve folklorik yönden değerlendirip bu ürünlerin Türk kültürünün oluşum ve gelişimindeki yeri ve önemini tespit etmek, öğrencilere bu bağlamda bilgi ve beceri kazandırmak, Türk Dili ve Edebiyatı sahasında ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını, uzmanları ve öğretmenleri yetiştirmektir. 
 
Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, özel okullarda ve dershanelerde öğretmenlik yapabilmektedir. Ayrıca Kültür Bakanlığı’nda TRT’de basın-yayın organlarında, çeşitli bakanlıklarda, yurt dışı eğitim ve kültür kurumlarında, arşivlerde görev alabilmektedir.
 
MİSYON
Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak eğitim ve öğretimi verecek olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ nün somut amaçlarını ve yararlarını belirtecek olursak; Türk Dili ve Edebiyatı' nın tarihî dönemlerini ve çağdaş yönelimlerini öğretip; edebiyatı iyi bilen, dili güzel kullanan, şair ve yazarların eserlerini okuyan, gelişigüzel konuşmaktan ve çalakalem yazmaktan kaçınan, saha ile ilgili bütün yayınları, panelleri, toplantıları ve gelişmeleri takip eden öğrenciler yetiştirmektir. Bunun yanı sıra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik ve mesleki açıdan üstün yetenekler kazandırmak ve öğrencilere Türk Dili, Türk Tarihi, Türk Kültürü ve Türk Edebiyatı konularında gerekli bilgileri vermektir. Bölümümüz ayrıca eğitim ve öğretim verdiği öğrencilere Osmanlıca, Arapça, Farsça ve farklı alfabelerin kullanıldığı Türk Lehçeleri ile ilgili okuma-yazma ve aktarma alanındaki gayretleri ile toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunur. İnsan ilişkilerinde ve toplumsal ilişkilerde edinmiş olduğu bilgi, beceri ve kültür birikimini davranışlarına yansıtarak çizdiği örnek insan tipi ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu birleştirici ve yapıcı bir kimliğe sahiptir.
 
VİZYON
Bölümün içeriğinde ise teorik ve uygulamalı olarak alınacak iyi bir eğitimin sonunda bölümden mezun olan öğrencilerin bilgi, beceri ve birikimlerini öğretmenlik hayatları boyunca öğrencilerine aktarmaları ve bu sayede Türk dilini daha iyi kullanan, Türk Edebiyatı alanında çok daha güzel eserler ortaya koyabilecek nesiller yetiştirilmiş olacaktır. Bununla birlikte toplumumuzda Türk dilinin, daha güzel ve doğru kullanılması hususunda belirli bir seviye yakalanabilecektir.