Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet Nedir?

 

Sosyal Hizmet birey, grup ve toplumun sosyal çevreyle bağlantılı sorunlarını ki, bunlar sosyal çevre, aile, okul, işyeri, topum, yasalar, politikalar vb. olabilir; çözmekte yardımcı olmayı hedefleyen bilimsel ve mesleki bir disiplindir.
Profesyonel Sosyal Hizmet için gerekli bilgi, değer ve becerileri bütünleştirip özümseyerek kır ve kent ortamlarında, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştirebilecek düzenleyici, planlayıcı, eğitici ve araştırıcı niteliğine sahip yetkin sosyal hizmet elemanı yetiştirmek; ülke ihtiyaçlarına öncelik verilerek dünyadaki gelişmeleri izlemek, sosyal hizmet konularında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu alandaki bilgi üretiminin sağlanmasında etkin role sahip olmak; sosyal hizmet alanlarında uygulayıcı olarak çalışan başta sosyal hizmet uzmanları olmak üzere ilgili elemanların mesleki gelişimine katkıda bulunmaktır.Çalışma Alanları 

Sosyal hizmet alanına gün geçtikçe ülkemizde ve dünyada olan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyaç, profesyonel bir meslek ve mesleğin gerektirdiği bilgilerin kazandırılması sonucu karşılanabilir. Bu programda hedef; ülke ihtiyaçlarına öncelik verilerek dünyadaki gelişmelere paralel, sosyal hizmet konularında bilimsel çalışmalar, projeler yapmak ve öğrencilerin bu alandaki bilgi üretiminin sağlanmasında etkin role sahip olmalarını sağlamaktır. Sosyal Hizmet lisans programını bitiren kişinin, profesyonel sosyal hizmet için gerekli bilgi, değer ve becerileri bütünleştirip özümseyerek kırsal ve kentsel ortamlarda, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştirebilecek düzenleyici, planlayıcı, eğitici ve araştırmacı niteliğine sahip etkili bir sosyal hizmet elemanı olmaları hedeflenmektedir. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın  merkezi, taşra örgütü ve kuruluşları olmak üzere, sağlık, özel eğitim, gençlik, sosyal güvenlik, sosyal yardım, çalışma, yükseköğretim vb. alanlarda görev yapmaktadırlar. Koruyucu Aile Hizmetleri, Aile Danışma Merkezleri, Yaşlı Bakım ve Huzurevleri, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Toplum Merkezleri, Sosyal Yardım Birimleri, Sağlık Bakanlığı bünyesinde sosyal hizmet uzmanı olarak görev alacak şekilde yetiştirmektedirler. Bu program kendi alanında bilimsel bilgi üreterek, bölgesine, çevresine, ülke ihtiyaçlarına ve dünyadaki gelişmelere katkıda bulunmayı hedeflemektedir.