Sosyal Hizmet Bölümü

Ders Kaydı İle İlgili

1. Sınıflar: Zorunlu olarak görülen beş dersi seçip onayalayacaklar.
2. Sınıflar: Dört tane zorunlu ders seçilecek. Seçmeli derslerden Gelişim Psikolojisi, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet ile Sivil Toplum Örgütlerinde Sosyal Hizmet derslerinden birisi seçilecek. İkinci olarak Eski Metinleri Okuma ve Kürtçe derslerinden birisi seçilecek. Yani toplamda iki seçmeli ders seçilmiş olacak, üç dersten birisi ve iki dersten birisi seçilmiş olacak. 
3. Sınıflar: Dört adet zorunlu ders seçilecek. Açılan iki seçmeli dersin ikisi de seçilecek. Ayrıca üniversite ortak seçmeli derslerden de birini seçmek zorundasınız.
4. Sınıflar: Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Dersi herkes tarafından seçilecek. Bunun yanında seçmeli derslerden ikisi seçilecek. Bunun için, her öğrenci kendi danışmanına göre seçmeli ders seçecek. Danışmanının kim olduğuna göre seçilecek dersler ise aşağıdaki gibidir:
 
  • Mehmet Yazıcı'nın danışmanı olduğu öğrenciler: Göç Çok Kültürlülük ve Uyum Dersi ile Halk Sağlığı Dersini seçecekler.
  • Mehmet Seyman Önder'in danışmanı olduğu öğrenciler:Göç Çok Kültürlülük ve Uyum Dersi ile Halk Sağlığı Dersini seçecekler.
  • Halil Kayıkçı'nın danışmanı olduğu öğrenciler: Adalette Sosyal Hizmet Uygulaması Dersi ve Sivil Toplum Örgütlerinde Sosyal Hizmet Uyg. Dersini seçecekler.
  • M. Cevat Acar'ın danışmanı olduğu öğrenciler: Sağlıkta Sosyal Hizmet Uyg. Dersi ve Aile ve SPB'ye Bağlı Kurumlarda S. H. Uyg. Dersini seçecekler.
  • Hıdır Apak'ın danışmanı olduğu öğrenciler: Sağlıkta Sosyal Hizmet Uyg. Dersi ve Aile ve SPB'ye Bağlı Kurumlarda S. H. Uyg. Dersini seçecekler.
  • Yunus Bucuka'nın danışmanı olduğu öğrenciler: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Hizmetleri Dersi ve Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet Uyg. Dersini seçecekler.
  • Mehmet Kurt'un danışmanı olduğu öğrenciler: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Hizmetleri Dersi ve Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet Uyg. Dersini seçecekler. Mail: eapak@hotmail.com
Amacı: İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan, etik duyarlılığa sahip, içinde yaşadığı toplumu tanıyan, bilimsel gelişmelere duyarlı ve açık, mesleki konularda ilkeli, toplumdaki dezavantajlı gruplardan yana taraf olan, müracaatçının sosyal işlevselliklerini artıracak beceriye sahip, mesleki görüşme ve raporlama becerisine sahip, toplumsal kaynakları araştıran, öğrenen ve bunu müracaatçı yararına kullanan, disiplinler arası çalışmalarda etkin, sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleriyle etkileşim noktalarına müdahale eden, araştırma bilgi ve becerisini kullanarak uygulamadaki eksiklikleri belirleyip sosyal politika üreten ve gelişimine katkıda bulunan sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir. 
 
Vizyon: Sosyal hizmet eğitiminde ulusal ve uluslararası standartları temel alan ve bunların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında liderlik eden, ulusal düzeyde sosyal politikaların geliştirilmesinde söz sahibi olan, ulusal düzeyde sosyal hizmet disiplinine ilişkin akademik literatürün geliştirilmesinde katkıda bulunan, bir bilim kurumu olmaktır. 
 
Misyon: Lisans eğitimimizdeki yetkinliğimizi pekiştirerek lisansüstü eğitimde benzer bir düzeye erişmek Sosyal hizmet eğitimine ilişkin modern yöntem ve tekniklerden yararlanmak, toplamsal yapıdaki değişimlere odaklanmak, sosyal sorunlara ilişkin politikaların üretilmesini katkıda bulunmak, etik hassasiyet ve kültürel yetkinliğe sahip olmaktır. 
 
Program Dili: Türkçe 
 
Program Tanımı: Sosyal Hizmet Bölümü, 2012-2013 eğitim- öğretim yılında lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır. Bölümümüzde Merkezi yerleştirme, Çif Anadal Programı, Yatay ve Dikey Geçişle gelen öğrencilerle birlikte 700'ün üzerinde öğrenci öğrenim görmektedir.