Matematik Bölümü

Matematik Bölümü’nde;

  • Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
  • Geometri
  • Uygulamalı Matematik
  • Cebir ve Sayılar Teorisi
  • Matematiğin Temelleri ve Lojik
  • Topoloji

olmak üzere 6 anabilim dalı bulunmaktadır.

Bölümümüzde,  Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi ABD’nda 2, Geometri ABD’nda 1, Uygulamalı Matematik ABD’nda 1, Cebir ve Sayılar Teorisi ABD’nda 1 ve Topoloji ABD'ında 1 olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. 

PROGRAMIMIZIN AMACI

Eğitim anlayışımıza uygun olarak hazırlanan programımızı tamamlayan öğrenciler, iyi bir matematik eğitimi almış olmanın yanında akademik altyapıya, eleştirel düşünceye sahip, öğrenebilen, sorgulayan, araştıran, yaratıcı, girişimci, gerek grup içinde gerekse bireysel olarak çalışma yeteneğini kazanmış, gelişmeleri takip edebilen, uygulayabilen ve öğretebilen, matematiğin yanında farklı uzmanlık alanlarında da bilgi sahibi olan bireyler olacaklardır.

MİSYON

  • Matematiksel analiz yapabilme gücüne sahip, matematiksel modellemeler geliştirebilen mezunlar vermek,
  • Üniversitemizin taleplerini dikkate alarak lisans öğretimine katkıda bulunmak,
  • Bilime ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacak kadroları yetiştirmeye yönelik lisansüstü eğitim altyapısını oluşturmak ve bilimsel araştırmalar yapmak.

VİZYON

  • Teorik ve Uygulamalı Matematik alanlarında donanımlı öğrenciler yetiştiren bir bölüm ve çağın gerektirdiği bilimsel gelişmelere önderlik yapacak bir araştırma merkezi olmaktır.