Kimya Bölümü

Genel Bilgi

Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, kuruluş aşamalarını hızla tamamlamıştır. Bölüm, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Anabilim Dallarından oluşmakta; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini 4 Profesör, 3 Doçent tarafından sürdürmektedir. Kimya Bölümü 2009 yılından beri hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Uluslararası yüksek etki değerine sahip dergilerde Bölümümüz adresli yıllık ortalama 10 tane araştırma makalesi yayınlanmaktadır.
 
MİSYON ve VİZYON
Kimyanın tüm alt branşlarında araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi; bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir.
Kimya bölümü, kimya bilim ve teknoloji alanlarında uluslararası rekabet gücüne sahip öncü bir bölüm olmayı, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi, deneyim ve alt yapı ile donatılmış olan eğitim-öğretim kadrosunun rehberliğinde, çeşitli alanlarda uluslararası düzeyde yaratıcı araştırmalar yapmayı, ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarındaki birikimi toplum yararına kullanma vizyonuna sahiptir.
Kimya bölümünün amacı, kimya alanında temel ve uygulamalı araştırmaya yönelik çalışmaları ve bu alanda yetenekli elemanların yetişmesini sağlamaktır. Bu amaçla kimya bölümü, üniversite düzeyinde eğitim ve araştırma, kamu kuruluşları ile ortak inceleme, araştırma, geliştirme, planlama ve kontrol etme gibi faaliyetlerde bulunur. Ülkemizin ihtiyacı olan kimyacıları uluslararası standartlarda yetiştiren bölümümüzden “Kimya Lisans Mezunu” unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz, kimyagerlerin sahip olduğu tüm haklara sahiptirler. 
 
Kimya bölümü mezunlarının iş bulma ve çalışma alanları oldukça geniştir. Kimyagerler, aşağıda verilen alanlarda özel sektör veya devlet kuruluşlarında çalışabilirler;
-İş Güvenliği Uzmanlığı 
-Kimya Öğretmenliği 
-Tıbbi Laborantlık
-Biyokimya Laboratuvarları
-Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Hastane Laboratuvarları
-Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarları
-Çevre Analiz Laboratuvarları
-Gıda Analiz Laboratuvarları
-Plastik Sanayii
-İlaç Sanayii
-Boya Sanayii
-Petrokimya
-Metal Sanayii
-Tekstil Sanayii
-Seramik Sanayii
-Çimento Sanayii
-Deri Sanayii
-Deterjan ve Sabun Sanayii
-Gıda Sanayii
-Kozmetik Sanayii
-Cam Sanayii
-Ambalaj ve Kağıt Sanayi
-Laboratuvar Kimyasalları ve Araç Gereçleri
-Kalite Sertifikasyon Eğitim ve Çevre Danışmanlık Firmaları, vb.