İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

GENEL BİLGİ
İngilizce, günümüzün uluslararası dili hâline gelmiştir. Bu nedenle, İngilizce konuşabilmenin yanı sıra, dili şekillendiren çeşitli kültürleri de anlayabilen bir öğrenci profili oluşturmak Türkiye için büyük önem arz etmektedir. Bu öğrenciler yalnızca Türkiye'yi uluslararası platformda daha etkili bir biçimde temsil etmekle kalmayıp, gelecek nesillere, kazanmış oldukları vasıfları da öğreteceklerdir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün amacı; dünya üzerinde lisanı İngilizce olan ülkelerin kültürlerini gösterirken öğrencilerin İngiliz dili üzerine uzmanlaşmasını sağlamaktır. Öğrencilerimiz, edebiyat çalışmanın her güçlü modern toplum için şart olan eleştirel, analitik ve kültürlerarası iletişimi geliştirdiğini hemen öğrenirler.
 
Bingöl Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngiliz Dilbilimi ABD ile birlikte doğuşundan günümüze dönemler halinde İngiliz Edebiyatı; İngiliz Romanı, İngiliz Şiiri, İngiliz tiyatrosu, Shakespeare, İngiliz Kültürü ve Tarihi gibi derslerin yanı sıra dil öğretimini hedef alan Dilbilim, İleri İngilizce Dilbilgisi ve İleri Sözcük Bilgisi gibi önemli dersleri içeren bir eğitim programı sunmaktadır. Bunların yanında İngiliz Edebiyatıyla bütünleşen Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Modern Amerikan Romanı ve Çok kültürcülük gibi uluslar arası kültüre hitap eden dersler de okutulmaktadır.
 
Bölümümüzde lisans düzeyinde Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim olmak üzere ikili öğretim yapılmaktadır. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne, lisans seviyesinde Birinci Öğretimde 50, İkinci Öğretimde ise 50 öğrenci olmak üzere toplam 100 öğrenci alınmaktadır.
MİSYONUMUZ
Misyonumuz evrensel değerler ışığı altında bilim, teknoloji, bilgi ve deneyiminden yararlanarak, öğrencilerimizi günümüz gereksinimlerine uygun bir şekilde İngilizce ve İngiliz Edebiyatı alanında bilgi ve becerilerle donatılmış, çağdaş, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, üretken, ekip çalışması yolu ile bilimsel gelişime katkı sağlayan, değişen koşullara uyum sağlayabilen, üreteceği bilgi ve yöntemlerle ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, mesleğine kendini adamış, özgüveni ve hoşgörüsü olan, yaşadığımız çevrede karşılaşılan sorunlara üretken çözüm üreten Filolog araştırmacılar olarak yetiştirmektir.2012-2013 Eğitim Öğretim yılında yüksek lisans programı açarak lisansüstü eğitim vermek ve aynı dönemde erasmus programı vasıtası ile anlaşmalı üniversitelerle öğrenci değişimi yapmak hadeflerimiz arasındadır. Buradan mezun olan öğrencilerimizin uluslar arası rekabet güçleri yüksek ve araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinen, aranan niteliklere sahip elemanlar olmaları hedefimizdir. 

VİZYONUMUZ
Bilimsel çalışma, araştırma ve yayınlarla çağdaş dünyanın ritmine uygun düzeyde eğitim-öğretimle; işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde, ülkesi ve insanlık için yapması gerekenler konusunda fikri yapısı şekillenmiş, çocuklarımıza ve gençlerimize gelecek için bilgi, beceri ve tutumlar kazandıracak üstün nitelikli öğretmenler, dilbilimciler ve araştırmacılar yetiştirmektir.Ayrıca toplumun sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilecek dürüst, katılımcı, yenilikçi, azimli ve araştırmacı genç filologlar yetiştirmektir.Bilimsel çalışma, araştırma ve yayınlarla çağdaş dünyanın ritmine uygun düzeyde eğitim-öğretimle; işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde, ülkesi ve insanlık için yapması gerekenler konusunda fikri yapısı şekillenmiş, çocuklarımıza ve gençlerimize gelecek için bilgi, beceri ve tutumlar kazandıracak üstün nitelikli öğretmenler, dilbilimciler ve araştırmacılar yetiştirmektir.Ayrıca toplumun sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilecek dürüst, katılımcı, yenilikçi, azimli ve araştırmacı genç filologlar yetiştirmektir.

MEZUNİYET VE İSTİHDAM KOŞULLARI
Eğitim sertifikası alan mezunlarımız eğitim kurumlarında İngilizce öğretmenliği ve okutmanlık yapmaktadırlar. İleri derecede İngilizce dil bilgisi, kültür ve edebiyat bilgileri ile donanmış elemana ihtiyaç duyulan turizm sektörü, Bakanlıklar, bankalar, TRT ve özel medya kuruluşları, çevirmenlik, reklam sektöründe metin yazarlığı ve yayınevlerinde editörlük gibi alanlarda mezunlarımız geniş iş imkanlarına sahiptirler.Eğitim sertifikası alan mezunlarımız eğitim kurumlarında İngilizce öğretmenliği ve okutmanlık yapmaktadırlar. İleri derecede İngilizce dil bilgisi, kültür ve edebiyat bilgileri ile donanmış elemana ihtiyaç duyulan turizm sektörü, Bakanlıklar, bankalar, TRT ve özel medya kuruluşları, çevirmenlik, reklam sektöründe metin yazarlığı ve yayınevlerinde editörlük gibi alanlarda mezunlarımız geniş iş imkanlarına sahiptirler.