Felsefe Bölümü

Bingöl Üniversitesi Felsefe Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerden biridir. Eğitim ve öğretimin genel amaçları doğrultusunda, kişisel ve toplumsal hayata yön verecek, çeşitli bilgi alanlarında araştırma yaparken felsefi bilgiye olan ihtiyacın bilincine varılmasını sağlayacak ve böylece ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak elemanlar yetiştirmek üzere 2009 yılında kurulmuştur. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında I ve II. Öğretim olmak üzere öğrenci alımına başlayan Felsefe Bölümü akademik kadrosunda 1 Profesör, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Felsefe Bölümü’nde Sistematik Felsefe ve Mantık, Bilim Tarihi, Türk-İslam Düşüncesi Tarihi ve Felsefe Tarihi olmak üzere 4 Anabilim Dalı vardır.

Bölüm başkanının mesajı

Hikmet Sevgisinin Değer Müşterileri, kıymetli öğrencilerimiz!

Felsefeci olmak, bir tarafı Hikmet diğer tarafı Muhabbet olan çift yönlü bir yolda yürümektir.

“ Kutsallığa giden her yol her şeyi sorgulamaktan geçer” demektedir  bir düşünür. Ancak felsefe, hakikate ulaşmak için sorgulamaktır. İnsana yaraşan eylem hakikat aracılığıdır. Çünkü düşünceler bir günde değişebilir ama gerçekler değişmeden kalır. O gerçeğe ulaşmak için aramak gerek, yüreğiyle, çünkü sevmeden bakmak, karanlığa dalmaktır. Unutmamak gerekir ki, gerçeği anlamanın önündeki engeller gerçek kılığına girmiş yalanlardır. Hakikati ve yalanı bulmak ve birini ötekinden ayırmak zorundadır insan. Hakikati bulmak o kadar zor değildir. Sadece bulmaya mecbur olanlar gibi aramak gerek. Asıl mesele, onu bulmaktan sonra kaçmamaktır. Peşin yargıdan uzak, iyinin, kötünün, ötesinde aramalı gerçeği. İşte devamlı bu yolda olmaktır felsefe.

Misyon ve Vizyon

Felsefe Bölümü olarak hedefimiz öğrencilere iyi bir felsefe tarihi bilgisi ve felsefî anlamda kavramsal alt yapı kazandırmak; gerek güncel gerekse teorik düzlemde var olan problemleri tespit edebilmelerini ve bu problemlere analitik, fenomonolojik, varoluşsal vb. yönlerden yaklaşabilmelerini sağlamak ve felsefî bilginin yanında felsefe yapma becerisini kazandırmaktır.

Farabi ve Erasmus öğrenci değişim programları kapsamında bölümümüzdeki öğrencilere yurt içinde ve yurt dışında eğitim alma olanakları da sağlanmaktadır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrencilerimiz bu programlar kapsamında hem yurt içinde hem de yurt dışında farklı üniversitelerde eğitim görme olanaklarından faydalanmaktadır. Ayrıca yapılacak olan yeni anlaşmalar sayesinde öğrencilerimizin yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitim alma olanaklarının arttırılması da hedeflenmektedir.

Felsefe Bölümü mezunları, en az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji dersi aldıklarını belgelemeleri ve Formasyon eğitimini tamamlamaları durumunda orta dereceli okullarda “Felsefe Grubu Öğretmenliği” yapabilmektedirler. Bu nedenle Felsefe Bölümü müfredatı bu dersleri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Bunun dışında kurum ve kuruluşlarda halkla ilişkiler uzmanı olarak ya da eğitim kültür planlama, değerlendirmeyle ilgili bölümlerde çalışabilmektedirler. Düşünce üretebilen ve düşünceyi yazılı olarak aktarabilme yeteneğine sahip olan felsefe mezunları, yazar olarak basında da iş imkânı bulabilmektedirler. Buna ek olarak özel okul, temel lise ve özel eğitim kurumlarında rehberlik sertifikası ile rehber öğretmen olarak çalışılabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü eğitimlerine devam ederek üniversitelerde akademisyen olarak çalışma imkânı bulabilmektedirler.