Felsefe Bölümü

Bingöl Üniversitesi Felsefe Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerden biridir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin genel amaçları doğrultusunda, kişisel ve toplumsal hayata yön verecek, çeşitli bilgi alanlarında araştırma yaparken felsefî bilgiye olan ihtiyacın bilincine varılmasını sağlayacak ve böylece ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak elemanlar yetiştirmek üzere 2009 yılında kurulmuştur. 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci alımına başlayan Felsefe Bölümü akademik kadrosunda 3 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Felsefe Bölümünde Sistematik Felsefe ve Mantık, Bilim Tarihi, Türk-İslam Düşünce Tarihi ve Felsefe Tarihi olmak üzere 4 Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Misyon ve Vizyon

Felsefe Bölümü olarak hedefimiz öğrencilere iyi bir felsefe tarihi bilgisi ve felsefî anlamda kavramsal alt yapı kazandırmak; gerek güncel gerekse teorik düzlemde var olan problemleri tespit edebilmelerini ve bu problemlere analitik, varoluşsal vb. yönlerden yaklaşabilmelerini sağlamak ve felsefî bilginin yanında felsefe yapma becerisini kazandırmaktır.

Fârâbî ve Erasmus öğrenci değişim programları kapsamında bölümümüzdeki öğrencilere yurt içinde ve yurt dışında eğitim alma olanakları da sağlanmaktadır. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren öğrencilerimiz bu programlar kapsamında hem yurt içi hem de yurt dışında farklı üniversitelerde eğitim görme olanaklarından faydalanmaktadır. Ayrıca yapılacak olan yeni anlaşmalar sayesinde öğrencilerimizin yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görme olanaklarının arttırılması da hedeflenmektedir.

Felsefe Bölümü mezunları, en az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji dersi aldıklarını belgelemeleri ve Formasyon eğitimini tamamlamaları durumunda orta dereceli okullarda “Felsefe Grubu Öğretmenliği” yapabilmektedirler. Bu nedenle Felsefe Bölümü müfredatı bu dersleri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Bunun dışında kurum ve kuruluşlarda halkla ilişkiler uzmanı olarak ya da eğitim kültür planlama, değerlendirmeyle ilgili bölümlerde çalışabilmektedirler. Düşünce üretebilen ve düşünceyi yazılı olarak aktarabilme yeteneğine sahip olan felsefe mezunları, yazar olarak basında da iş imkânı bulabilmektedirler. Buna ek olarak özel okul, temel lise ve özel eğitim kurumlarında rehberlik sertifikası ile rehber öğretmen olarak çalışılabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü eğitimlerine devam ederek üniversitelerde akademisyen olarak çalışma imkânı bulabilmektedirler.