Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü

Bölümümüzde,Arap Dili ve Edebiyatı, Kürt Dili ve Edebiyatı ile Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları mevcuttur. Ayrıca 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında Kürt Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalına lisans düzeyinde öğrenci alınmasına başlanmıştır.

Bilindiği gibi Arapça, dünyanın en zengin dillerinden biri olup çok geniş bir coğrafyada kullanılmaktadır. Ayrıca, kültürel mirasımızda önemli bir yeri olan yazma ve sanat eserlerimizin çoğu Arapça ile yazılmıştır. Ana Bilim Dalı'mızın kuruluş amacı, Arap Dili ve Edebiyatı'nın klasik ve modern dönemi ile ilgili araştırmalar yapmak ve bu dili ve edebiyatını bilen, yazma ve sanat eserlerimizi okuyup günümüz insanına sunabilecek uzman eleman yetiştirmektir. 

Kürtçe dil olarak geniş bir coğrafyada kullanılmakta olup bu dilde yazıp okuyan insanlara olan ihtiyaç aşikardır. Lisans düzeyinde eğitim verecek olan Kürt Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı bu alanda Türkiye'de ilk sıralardadır. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra kamu ve özek sektörde bir çok alanda çalışabilecekleri gibi, pedogojik formasyon aldıklarında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabileceklerdir.

Mezun olan öğrencilerimiz, Mili Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmen olabilmekte, Orta Doğu ile ticari ilişki içinde olan özel sektörde ve turizm şirketlerinde çalışma imkânı bulmakta, değişik ülkelerdeki büyükelçiliklerde, konsolosluklarda, gümrüklerde, kütüphaneler ve arşivlerde tercüman ve uzman olarak görev alabilmekte ve üniversitelerimizin ilgili bölümünde akademisyen olarak çalışabilmektedirler.