Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Milletlerin varlığını sürdürmede belirleyici unsurlardan olan dil ve edebiyat, büyük ölçüde insan topluluklarının geçmişe ve geleceğe bakışını da tayin eder. Bir milletin tarihî, kültürel ve sosyal durumunu anlamak için şüphesiz o milletin konuştuğu dili ve bu dilin estetik bir formu olan edebiyatını bilmek çok önemlidir. Bu çerçevede, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde Arap Dili ve Edebiyatı, Kürt Dili ve Edebiyatı, Zaza Dili ve Edebiyatı anabilim dalları kurulmuştur. Hazırlanan programla öğrencilerin kendi sahalarında uzmanlaşmalarına katkı sağlanarak Arapça, Kürtçe ve Zazaca dillerini genel ve akademik amaçlar için kullanabilmeleri de hedeflenmiştir.

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nün temel amacı; söz konusu dilleri modern yöntemlerle öğretmek, nitelikli çeviri faaliyetlerine katkıda bulunmak, klasik ve modern formlarıyla birlikte bu dilleri konuşan milletlerin kültür ve tarihinin bilinmesini sağlamak ve ilgili alanlarda özgün bilimsel çalışmalar yapabilecek donanımda bilim insanı yetiştirmektir.

Doğu Dilleri, üniversitede fen edebiyat fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan dört yıllık bir lisans bölümüdür. Doğu Dilleri mezunları, seçmiş oldukları dil ve edebiyatı üzerine araştırmalar yaparak, söz konusu ülkelerin kültürünü de öğrenerek dile katkı sağlamayı amaçlayan her türlü çalışmada görev alırlar.

Doğu Dilleri ve Edebiyatları mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışabileceği gibi turizm şirketlerinde, yayınevlerinde, televizyon kanallarında ve eğitim kurumlarında çalışma fırsatları bulabilirler. Bütün bu iş imkanlarından devlet kurum ve kuruluşlarında yer alabilmek için mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edeceği puan belirleyici olur.