Coğrafya Bölümü

Misyon

Temel coğrafya bilgisine sahip; doğal ve beşeri çevreyle ilgili verilerin üretilmesini, bu verilerin coğrafi bilgi teknolojileri ile işlenmesini, değerlendirilmesini ve yönetilmesini bilen idealist mezun yetiştirilmesidir. Bölümde dört öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Bununla birlikte amaçları, yöntemleri, teknolojileri ve araç-gereçleri ile coğrafya bilimini öğrencilere tanıtmak; Öğrencilere karar verme, problem çözme ve multidisipliner çalışma yeteneklerini geliştirebilecekleri profesyonel bir öğrenme ortamı sunmak; Coğrafi bilgi ve becerileri gerçek hayat ve güncel sorunlarla ilişkilendirebilecek altyapıyı hazırlamak; Sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konulara coğrafya biliminin bakış açısı ile yaklaşmanın faydalarını ortaya koyarak günümüz dünyasında yaşanan problemlerin çözümünde coğrafyanın ne denli önemli bir bilim olduğunu göstermektir.


Vizyon

Coğrafyanın ilke ve prensiplerini benimsemiş, bilimsel düşünen, çevreyi bir bütün olarak algılayan, iyi düzeyde mantıksal sentez yapabilen, analitik düşünmeye sahip, her türlü iş koşullarına uyum sağlayabilen yenilikçi öğrenciler yetiştirmektir. Evrensel bilim, evrensel düşünce ve gelişim çerçevesinde, ulusal ve uluslararası projelerde yer almayı hedefleyen, geleceğin akademisyenleri olabilecek alt yapıyı oluşturmada tercih edilmeyi isteyen öğrencilere  bilgi yayımcı bir bilim insanı olma niteliğini kazandırmaktır.
Günümüzde dünya ulusları arasındaki yarış, gençliğin eğitimi, üniversitelerdeki bilimsel çalışma yoluyla olmaktadır. Bu nedenle, bölümümüz öğrencilerini yenilikçi, çağdaş teknolojileri tanıyan ve yeni yöntemlerin geliştirilmesinde bu teknolojileri kullanabilen, çok yönlü çalışabilen, yarışmacı, ülkesini, insanları seven ve başkalarıyla iletişim kurabilen, bireyler olarak yetiştirmektir. Başarı düzeyinin ölçülmesi için, “Fakülte ve Bölüm Web Sitesi” aracılığıyla yetiştirilen her bir öğrencinin mezun olduktan sonra istihdam durumu ve ülkeye katkı düzeyi belirlenecek, “istihdam takibi ve yıllık envanter çalışması -mezun takip-” yapılacaktır.