Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

GENETİK

Akademik Personel

Doç. Dr.  Can Ali Ağca 
Doç. Dr.  Ekrem Darendelioğlu
Dr. Öğr. Üye.  Mehmet Kadir Erdoğan 
Arş. Gör. Gökhan Dervişoğlu