Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

GEN MÜHENDİSLİĞİ

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Gülden KOÇAK
Dr. Öğr. Üyesi Musa TARTİK