Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

BİYOTEKNOLOJİ

Akademik Personel

Prof. Dr. Lütfi Behçet
Prof. Dr. Nevzat ESİM
Doç. Dr. Fethi Ahmet ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Bülent KAYA
Dr. Öğr. Üye. Alparslan Koçak
Arş. Gör. Gürkan AYKUTOĞLU
Arş. Gör.  Yakup Yapar
Arş. Gör.  Abdurrahim Çetin