Biyoloji Bölümü

Misyonumuz
Evrensel değerler ışığı altında bilim, teknoloji, bilgi ve deneyiminden yararlanarak, öğrencilerimizi günümüz gereksinimlerine uygun bir şekilde Biyolojik bilimler alanında bilgi ve becerilerle donatılmış, çağdaş, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, üretken, ekip çalışması yolu ile bilimsel gelişime katkı sağlayan, değişen koşullara uyum sağlayabilen, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, mesleğine kendini adamış, özgüveni ve hoşgörüsü olan, yaşadığımız çevrede karşılaşılan sorunlara bilimsel çözüm üreten Biyolog araştırmacılar olarak yetiştirmektir. Buradan mezun olan öğrencilerimizin uluslar arası rekabet güçleri yüksek ve araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinen, aranan niteliklere sahip elemanlar olmaları hedefimizdir. 
VİZYONUMUZ
Bilimsel çalışma, araştırma ve yayınlarla çağdaş dünyanın ritmine uygun düzeyde eğitim-öğretimle; işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde, ülkesi ve insanlık için yapması gerekenler konusunda fikri yapısı şekillenmiş, çocuklarımıza ve gençlerimize gelecek için bilgi, beceri ve tutumlar kazandıracak üstün nitelikli öğretmenler yetiştirmektir. Ayrıca toplumun sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilecek dürüst, katılımcı, yenilikçi, azimli ve araştırmacı genç bilim adamları yetiştirmektir. 

İstihdam Olanakları

Biyoloji Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, Biyolog ünvanı ve yetkisini alırlar. Mezunlarımız; Üniversitelerin akademik kadrolarında çalışabildikleri gibi Sağlık, Tarım, Orman ve Çevre Bakanlıklarının mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuarlarında iş olanağı da bulabilirler. Gerekli sertifikaya sahip olan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında veya özel okullarda öğretmenlik yapabilirler. Ayrıca devlet ve özel hastane laboratuarlarında, özel tıbbi tahlil ve test laboratuarlarında, ilaç firmalarında ve çevre danışmanlığı sağlayan kuruluşlarda da istihdam edilebilirler.